Thuiszorg La Vie!

Een bijzonder mens verdient persoonlijke zorg!

 • convenant CVA

  Convenant organisaties binnen Stroke Service Zaanstreek.

  Het afgelopen jaar is door de organisaties die Stroke Service Zaanstreek vormen intensief samengewerkt om de zorg voor patiënten met een stroke -ook wel CVA genoemd- in de stroke keten te verbeteren en op peil te houden. Dit heeft kort geleden geresulteerd in het ondertekenen van een convenant, waarmee we de nauwe samenwerking tussen de verschillende ketenpartners binnen de Stroke Service Zaanstreek bezegelen en voor de toekomst waarborgen. De stroke ketenzorg richt zich op logistieke en inhoudelijke afstemming tussen en binnen instellingen, zodanig dat de patiënt met een stroke de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plaats en van de juiste hulpverlener krijgt. Alle afspraken zijn vastgelegd in het keten protocol Stroke Service Zaanstreek, waarin tevens een sociale kaart van alle zorgverleners op dit gebied is opgenomen.

  De organisaties die de Stroke Service Zaanstreek vormen zijn:

  • Zaans Medisch Centrum
  • Evean
  • Stichting Heliomare
  • Reade
  • La Vie
  • MEE
  • Huisartsen coöperatie Zaanstreek/Waterland

  Download hier ons convenant CVA.

 • Dorpsstraat 1068a
 • 1566 JM Assendelft
 • Telefoon: 075-62 20 222
 • Mobiel: 06-34 79 58 97
 • Faxnummer: 075-622 02 31
Bel mij terug

Vanaf 09-05-2018 is Thuiszorg LaVie! ook ISO 9001 gecertificeerd!

Vanaf 09-05-2018 is Thuiszorg LaVie! ook ISO 9001 gecertificeerd!

Waardeer mij
Waardeer mij
Huiselijk geweld en mishandeling